NimitGuitar webboard
ขายไมค์ลอย BeltPack SHURE PGX14 ของแท้ๆ มหาจักร - Printable Version

+- NimitGuitar webboard (http://www.NimitGuitar.com/mybb)
+-- Forum: Classified (http://www.NimitGuitar.com/mybb/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Forum: ซื้อ-ขาย / Buy-Sell (http://www.NimitGuitar.com/mybb/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: ขายไมค์ลอย BeltPack SHURE PGX14 ของแท้ๆ มหาจักร (/showthread.php?tid=20543)ขายไมค์ลอย BeltPack SHURE PGX14 ของแท้ๆ มหาจักร - mrvit2011 - 01-08-2019

ขายไมค์ลอย BeltPack SHURE PGX14 ของแท้ๆ มหาจักร พร้อมใช้งานอุปกรณ์ครบ มาพร้อมไมค์ก้านเกี่ยวหู (ISMAX) สำหรับงานปรีเช็นท์ งานร้อง งานพูด ให้ความคลองตัวในการใช้งาน มีความไวในการรับเสียง และให้รายละเอียดเสียงที่ดี ตัว BeltPack สามารถปรับเปลี่ยนไปใช้เป็นไมค์ Headset ไมค์คลิบหนีบเสื้อ และสายหัว Phone ต่อเข้ากับ กีต้าร์ หรือไวโอลีน หรือจับอุปกรณ์เครื่องดนตรี ขอขายชุดละ 10,900 พร้อมส่ง สนใจโทร 0813346495 Line ID:mrvit_lee

[Image: b1e.jpg]

[Image: b1n.jpg]

[Image: b1f.jpg]

[Image: a94.jpg]


ขายไมค์ลอย BeltPack Sennheiser EW312 G3 ของแท้ๆ - mrvit2011 - 23-10-2019

ขายไมค์ลอย BeltPack Sennheiser EW312 G3 ของแท้ๆ พร้อมใช้งานอุปกรณ์ครบ มาพร้อมไมค์ Headset Isomax ไมค์เกี่ยวหู ไมค์คลองหู เป็นไวเลส Sennheiser รุ่นกลาง เสียงดี คลื่นแรง ให้ความเสถียน  สำหรับงานปรีเช็นท์ งานร้อง งานพูด ให้ความคลองตัวในการใช้งาน มีความไวในการรับเสียง และให้รายละเอียดเสียงที่ดี ตัว BeltPack  สามารถปรับเปลี่ยนไปใช้เป็นไมค์ Headset ไมค์ก้านเกี่ยวหู (ISMAX) และสายหัว Phone ต่อเข้ากับ กีต้าร์ หรือไวโอลีน หรือจับอุปกรณ์เครื่องดนตรี  ขอขายชุดละ 18,900 พร้อมส่ง สนใจโทร 0813346495 Line ID:mrvit_lee

[Image: 5imd]

[Image: 5ime]

[Image: 5inJ]

[Image: 5inK]