NimitGuitar webboard
คอนเสิร์ต ปรากฏการณ์เฉลียง อยากให้ทำเป็นแบบซีดีเพลงจัง - Printable Version

+- NimitGuitar webboard (http://www.NimitGuitar.com/mybb)
+-- Forum: All solid webboard (http://www.NimitGuitar.com/mybb/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: พูดคุยสนทนาทั่วไป (http://www.NimitGuitar.com/mybb/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: คอนเสิร์ต ปรากฏการณ์เฉลียง อยากให้ทำเป็นแบบซีดีเพลงจัง (/showthread.php?tid=19896)คอนเสิร์ต ปรากฏการณ์เฉลียง อยากให้ทำเป็นแบบซีดีเพลงจัง - teesathean - 13-09-2016

คอนเสิร์ต ปรากฏการณ์เฉลียง อยากให้ทำเป็นแบบซีดีเพลงบันทึกการ

แสดงสดขายนอกจากดีวีดีด้วยครับ เพราะเวลาขับรถจะได้อารมณ์ดีไม่เสียสมาธิ