NimitGuitar webboard
Gibson ES335 ป้ายส้มหลุดหาย - Printable Version

+- NimitGuitar webboard (http://www.NimitGuitar.com/mybb)
+-- Forum: All solid webboard (http://www.NimitGuitar.com/mybb/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Electric music (http://www.NimitGuitar.com/mybb/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Thread: Gibson ES335 ป้ายส้มหลุดหาย (/showthread.php?tid=18130)Gibson ES335 ป้ายส้มหลุดหาย - pokdeng - 23-01-2014

ป้ายส้มของ Gibson ES335 หลุดหายไป เราจะขอให้ Gibson ออกให้ใหม่ได้หรือไม่ครับ รบกวนถามผู้รู้ ขอบคุณไว้ล่วงหน้าครับ


RE: Gibson ES335 ป้ายส้มหลุดหาย - parker1713 - 23-01-2014

เคยติดต่อเรื่องPickup

Gibsonโดยปกติจะให้ติดต่อผ่านตัวแทนบ้าเรา ถ้าSerial ไม่ตรงกับที่เคยส่งให้ตัวแทนบ้านเรา น่าจะลำบากครับ


RE: Gibson ES335 ป้ายส้มหลุดหาย - pood - 23-01-2014

[Image: JjCZTV.jpg]


RE: Gibson ES335 ป้ายส้มหลุดหาย - pokdeng - 19-03-2014

ขอบคุณน้า ทั้ง 2 ท่านครับ

น้ากฤษณ์ ส่งรูปแบบนี้ บอกเป็นนัยๆ ว่า ปริ๊นแล้วเขียนเอาเลยใช่ไหมครับ คิดอยู่เหมือนกันครับ อิๆ

ขอบคุณครับ