NimitGuitar webboard
BREEZIN' By Me&Myself - Printable Version

+- NimitGuitar webboard (http://www.NimitGuitar.com/mybb)
+-- Forum: All solid webboard (http://www.NimitGuitar.com/mybb/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Musical Tips & Techniques (http://www.NimitGuitar.com/mybb/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Thread: BREEZIN' By Me&Myself (/showthread.php?tid=15646)BREEZIN' By Me&Myself - parker1713 - 09-04-2013

พอดีมีคนเคยถามว่าLoopมีประโยชน์แล้วใช้อย่างไร เลยอัดมาแชร์กันครับ

เพลงนี้คอร์ดง่ายมากแค่ 4คอร์ด ทางแบบป๊อป I-VI-II-V เลย วนไปวนมาที่เหลือใส่ใข่ทั้งน้าน.....

อัดใช้Rolandแปลงเลียนแบบเสียงแอมป์ แล้วต่อตรงเข้าเครื่องอัดเลย เสียงจะคมแข็งไปหน่อยBig Grin


RE: BREEZIN' By Me&Myself - Real - 09-04-2013

I-VI-II-VคืออะไรครับWink ...ไว้ไปลองจริงๆที่บ้านเสี่ยเป๊กดีกว่า Big Grin


RE: BREEZIN' By Me&Myself - วันละเป๊ก - 09-04-2013

555 กำลังจะพิมว่าดูแล้วก็ไม่เข้าใจอยู่ดี ช่วยสอนหน่อย ใจตรงกันกับพี่เรียวเลย มามะๆเพิ่งซื้อเบียร์มาใหม่Big Grin


RE: BREEZIN' By Me&Myself - parker1713 - 10-04-2013

กลัวจะเมาก่อนได้สอนอ่ะ แค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วBig Grin