NimitGuitar webboard

Full Version: กีต้าไฟฟ้าที่มีแสงตามfret มียี่ห้อใดครับ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
คือลูกเล่นกีต้าไฟฟ้า แล้วเห็นวง รอค ญี่ปุ่นวงหนี่ง ใช้กีต้าไฟฟ้าที่ fret มีเรืองแสง

อยากได้
ไม่ทราบท่าใดเคยเห็นบ้างครับ
เคยเห็นแต่ที่เขาทำมาสำหรับคนหัดเล่นครับ รู้สึกว่าชื่อยี่ห้อ Fretlight

http://www.youtube.com/watch?v=cPT0qXL2Y...ature=plcp
ช่างไทยสามารถทำได้ครับ
ขอบคุณครับน้า pood fretlight น่าสนใจครับ แต่ไม่รู้ว่า เวิคไหม เดี๋ยวจะลองศีกษาดูครับ

ขอบคุณน้าโคแก่ ช่างไทยทำหมายถึงเอากีต้าไป ทำเสริมหรือ ต้องสั่งทำใหม่ครับ
มันดูเหมือนจะ เวิร์ค
แต่เดาว่า ใช้งานจริงๆ .... มันไม่เวิร์ค
เพราะ คนที่เริ่มเล่นกีต้าร์เป็นบ้างแล้ว มักจะมองไม่เห็นไฟที่กระพริบนั่นหรอก
นอกเสียจาก จะต้องโน้มคอ ห่อตัว ก้มลง ไปมอง.........ซึ่งมันก็ไม่ใช่ท่าของการเล่นกีต้ารืที่สบายตัวนัก

สิ่งที่คนเล่นกีต้าร์จะมองมากกว่า คือ จุด ที่อยู่ตรง สันคอ(side dots)
[Image: 0616EXXX54BPFMT3OX_06.jpg]
เพื่อคาดเดาว่ากำลังอยู่ที่เฟรทไหน

แล้วถ้ากล้าเอาออกงานเล่นเท่ห์ๆ รับรองว่ามัน แย่งซีนเท่ห์ แซงฝีมือนักกีต้าร์ แน่ๆ
หรือไม่ก็สุ่มเสี่ยงที่คนอื่นๆจะมองว่าเป้น มือใหม่ หัดเล่น !

โดยรวม ผมเห็นว่า "ดี...แต่ไม่คุ้มลงทุน"
ชอบคุณครับน้า มิน่ามันค่อยไม่มีใครทำมาขาย