NimitGuitar webboard

Full Version: วิธีกำจัด ad.yieldmanager.com
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
วิธีแก้ไข hosts
เราต้องเปิดไฟล์ hosts มาแก้ไขด้วย text editor ทั่วไป หรือง่ายสุดคือโปรแกรม Notepad
แก้ไขโดย notepad ให้ คลิกที่ Start ของ Windows แล้วคลิกที่ run
(หรือกดแป้นคีย์ Windows ค้างไว้แล้วกด ตัว R)

เมื่อมีหน้าต่าง Run ขึ้นมาให้ ก๊อบเอา ข้อความล่างนี้ไปวางไว้ช่อง Open
notepad C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

โปรแกรม Notepad ก็จะเปิดไฟล์ hosts มาให้ทันที จากนั้น ให้เพิ่มบรรทัด
127.0.0.1 ad.yieldmanager.com

ไว้ล่างสุด แล้ว save และปิดโปรแกรม notepad จากนั้นรอไม่เกิน 1 นาทีหน้าต่าง โฆษณาของ yieldmanager.com ก็จะไม่มากวนอีกแล้ว


เครดิต : คุณ thongdee บอร์ดริมน้ำ
มันคืออะไรอ่ะครับ
(12-06-2012, 17:08)lekleklek Wrote: [ -> ]มันคืออะไรอ่ะครับ
ด้วยCool
มันคือโฆษณาที่ชอบ popup ขึ้นมาให้น่ารำคาญครับ
ขอบคุณครับ กำลังรำคาญอยู่เลย
ผมเจอตลอดเวลาเลย ขนาดเข้าเวบนิมิตยังกะเด้งขึ้นมาเลยครับ
คอมฯผมไม่ค่อยเร็ว มาเจอโฆษนานี่ยิ่งช้ากว่าเดิมอีกครับ
จะรีบไปทำตามครับ
ถ้ายังไม่หายให้โหลดโปรแกรมตัวนี้มากำจัดครับ
http://www.superantispyware.com/
ช่วยแนะนำวิธีกำจัด Director ด้วยครับ
พวกนี้ดีแต่สั่ง..แล้วให้ Manager ทำ
แต่ความดี ความชอบมันรับไปเอง Cool
เออ ง่ายนิดเดียวครับ ส่ง avartar ของท่านไปจัดการให้อยู่หมัดเลยครับ ฮิ ฮิ
ลองตัวนี้อีกตัวครับ ถ้าไม่หาย
http://www.malwarebytes.org/products/malwarebytes_free/
555
น้า Wab เรามียาแก้หลายขนานครับ